Για το ιστολόγιο

3gymthinkgreen-logo-3b-selida-menu1

Το παρόν ιστολόγιο φιλοδοξεί να αποτελέσει το ψηφιακό αρχείο δράσεων και δραστηριοτήτων της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 3ου Γυμνασίου Λαμίας που εργάζεται πάνω στην διαθεματική δραστηριότητα «Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν μύθους» και δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς, διαφημιστικούς σκοπούς και λόγους παρά μόνο για καθαρά εκπαιδευτικούς στην προαναφερόμενη θεματική. Η δε διάρκειά του (εμφάνιση στο διαδίκτυο) ορίζεται μέχρι την τελική φάση παρουσίασης του προγράμματος και το σχετικό υλικό που θα έχει συγκεντρωθεί θα καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (3gymlamias.gr), κατόπιν εγκρίσεως από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Το ιστολόγιο θα χρησιμοποιείται και για την ανάρτηση έγκυρων φύλλων εργασίας, τα οποία οι μαθητές θα μπορούν να «κατεβάζουν», να τα εκτυπώνουν και να τα επεξεργάζονται περαιτέρω, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο μετά την εργασία που θα γίνεται στην τάξη, για τους σκοπούς του μαθήματος. Για τον σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει και ενότητες (σελίδες στο ιστολόγιο) στις οποίες αναρτάται επιπλέον πληροφοριακό υλικό στο οποίο οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν για την εργασία τους.

Σε ό,τι αφορά το λογότυπο, τη σύνθεσή του, το «think green» είναι από την διεύθυνση timsonsinc.com (via google) και λόγοι δεοντολογίας επιβάλλουν την αναφορά αυτή.

Διαφημιστικά banners που ενδεχομένως να εμφανιστούν ή να εμφανίζονται στο ιστολόγιο, δεν αποτελούν στοχευμένη επιλογή ή και ευθύνη των διαχειριστών, αλλά αποτελεί πολιτική της wordpress.com η οποία με αυτό τον τρόπο διαθέτει την δημιουργία δωρεάν ιστολογίων και της φιλοξενίας τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η μη εμφάνιση ads προϋποθέτει την αναβάθμιση κατόπιν αγοράς (καταβολή χρημάτων) των επιπλέον δυνατοτήτων ενός ιστολογίου (και του συγκεκριμενου). Δεδομένων και των οικονομικών συνθηκών εν γένει, το ποσό κρίθηκε μάλλον ασύμφορο και η δωρεάν χρήση του προτιμητέα με τον προαναφερόμενο «συμβιβασμό».

Η διαχείριση του ιστολογίου τελεί υπό τον έλεγχο των εκπαιδευτικών που έχουν διαμορφώσει το διαθεματικό πρόγραμμα και το περιεχόμενό του, ενώ φωτογραφίες ή αποσπάσματα βίντεο δύνανται να αναρτώνται επιλεκτικά κατόπιν σχετικής επεξεργασίας (ειδικά για τις φωτογραφίες) από τους διαχειριστές και συναίνεσης των γονέων των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κάτι διαφύγει της προσοχής μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα ώστε να επανορθώσουμε.

Στο ιστολόγιο μπορούν να αναρτώνται άρθρα που έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον και η θεματολογία γενικά δεν περιορίζεται στον στενό πυρήνα του παρόντος Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Άρθρα μπορούν να γράφουν και οι ίδιοι οι μαθητές, ή που μπορεί να έχουν εντοπίσει στο διαδίκτυο, με αναφορά πάντα της πηγής αφού προηγηθεί η αξιοπιστία της (συγγραφέας, αρθρογράφος, ιστότοπος κτλ.).