ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Οι παρακάτω ασκήσεις-οδηγοί θα σας βοηθήσουν κατά τη συγγραφή των δικών σας κειμένων αλλά και των παρουσιάσεων που θα κάνετε οι ομάδες στο τέλος του προγράμματος.

  1. Κατεβάστε την (πρώτη) άσκηση για το Word εδώ.
  2. Πως δημιουργώ και μορφοποιώ πίνακα στο Word. [εδώ].
  3. Power Point. Πως δημιουργούμε φύλλα παρουσιάσεων (Μέρος Α΄). Περιλαμβάνει α) Εισαγωγή φύλλου παρουσίασης, β) εισαγωγή κειμένου κι επεξεργασίας-μορφοποίησης, γ) εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνας και δ) αλλαγή στυλ ολόκληρου του φύλλου παρουσίασης. [download].
  4. Πως αναρτώ άρθρο στο ιστολόγιό μας. [download].

Σημ.: Οι εικόνες-οδηγοί που παρουσιάζονται ενδέχεται να διαφέρουν κάπως στον δικό σας ΗΥ ή του σχολικού εργαστηρίου μας, διότι το φύλλο άσκησης είναι γραμμένο στο Word 2016 (MS Office 2016, Windows 10). To PPT είναι σε MS Office  2010.