Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και «Πράσινα Επαγγέλματα»

στις

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού μας Προγράμματος σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ της ΔΔΕ Ν. Φθιώτιδας

Από τις 30.11.2015 έως τις 11.12.2015 η Γαλλία φιλοξένησε στο Παρίσι την 21η Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP21). Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Διασκέψεις για το Κλίμα που έχουν οργανωθεί έως σήμερα.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι αδιαμφισβήτητες και ορατές. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η κυρίαρχη αιτία της αλλαγής του κλίματος. Εκτιμάται δε, ότι χωρίς σημαντική παγκόσμια δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία ενδέχεται να είναι έως και 5 °C υψηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.[1]

Σύμφωνα με όσα έχουμε δει από την αρχή της εργασίας μας πάνω στο Περιβαλλοντικό μας Πρόγραμμα, διανύουμε ήδη την γεωλογική εποχή του Ολόκαινου. Μια εποχή που αρχισε πριν από 11.000 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχουμε δει, μέσα από τις εργασίες που εκπονούμε, ότι όποτε υπήρχαν ακραίες τιμές θερμοκρασίας και αιφνίδιες μεταβολές, αυτές επηρέασαν, έως και καταστροφικά, τον άνθρωπο και τη ζωή του πλανήτη μας, γεγονότα μάλιστα που διαφυλάχτηκαν στην συλλογική μνήμη ως μύθοι, ως λόγος. Και αν χιλιάδες χρόνια π.Χ., όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, είχαμε την εποχή των μεταναστεύσεων των λαών, αυτή επαναλήφθηκε στη μ.Χ. εποχή και επαναλαμβάνεται στις μέρες μας. Οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες αναζητούν εύφορη γη που μπορεί να τους εξασφαλίζει συνθήκες καλλιέργειας και παραγωγής τροφής για να μπορούν να επιβιώσουν. Ωστόσο η συνεχόμενη αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα εξαναγκάσει, σύμφωνα με μελέτες, περίπου 330 εκατομμύρια ανθρώπους σε φυγή και αναζήτηση νέων πατρίδων.[2]

Το 2010 καταγράφηκε επίσημα ως το πιο θερμό έτος των τελευταίων τουλάχιστον εκατό ετών. Έως το 2005, το πιο θερμό έτος ήταν το 1987. Τον 20ο αιώνα η μέση θερμοκρασία της γης αυξήθηκε κατά σχεδόν 0,8ο C κατατάσσοντας τον αιώνα ως τον θερμότερο των τελευταίων χιλίων ετών.[3] 

Το ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει μέσα από τα μετρήσιμα στοιχεία που έχουν παρατεθεί είναι σε ποιον μύθο θα ανατρέξουν άραγε οι μελλοντικές γενεές για να ερμηνεύσουν όσα απευχόμαστε να γίνουν;

Το κλίμα, ο άνθρωπος, ο πολιτισμός και, φυσικά, η κάθε φορά παραγωγική, οικονομική δραστηριότητά του, όπως αυτή έπαιρνε σάρκα και οστά ανά εποχή, ήταν αλληλένδετα, παρά το γεγονός ότι το φυσικό περιβάλλον απουσίαζε από τα μοντέλα, επειδή θεωρούνταν ότι δεν εµπλέκεται ουσιαστικά στην οικονοµική διαδικασία αν και αυτό είναι που εξασφαλίζει τη βιολογική ύπαρξη των πολιτών και σχηµατίζει επιπλέον το χώρο ύπαρξης της παραγωγής. [4]

Σήμερα αντιμέτωποι με τις συνέπειες της διαχείρισης του περιβάλλοντος (υπερθέρμανση του πλανήτη, τρύπα του όζοντος, ενεργειακή υπερκατανάλωση, μείωση ενεργειακών ορυκτών αποθεματων, εκχερσώσεις δασών για την δημιουργία καλλιεργήσιμης ή οικοδομήσιμης γης, υπεραλίευση, υπερκατανάλωση, φαινόμενα ξηρασίας, πλημμύρες, μείωση παγκόσμιων αποθεμάτων νερού κλπ.), άρα του κλίματος και της οικονομίας, αφού οι σχέσεις είναι άμεσες και αλληλεπιδραστικές, η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή απασχολούν έντονα όλες τις χώρες του κόσμου, μεγάλες και μικρές, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, προμηθεύτριες και καταναλώτριες.

  • Η Βρετανία έδειξε αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια πιο «πράσινη» οικονομία και έθεσε υποχρεωτικούς στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων στη χώρα. Εντός της Ε.Ε., η Βρετανία πιέζει για την υιοθέτηση ενός στόχου για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων σε ποσοστό τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030. 
  • Η Γαλλία έχει υιοθετήσει τον στόχο της Ε.Ε. για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030. Στο εσωτερικό, η Γαλλία αποφάσισε να αυξήσει το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας από 14% το 2012, σε 23% το 2020 και σε 32% το 2030.
  • Η Γερμανία έχει θέσει στον εαυτό της τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2020. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται από τη λεγόμενη «Energiewende» (ενεργειακή επανάσταση) της Γερμανίας, στόχος της οποίας είναι η σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας έως το 2021 και η δραματική μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων με χρονικό ορίζοντα το 2050. [5]

Οι κλιματικές αλλαγές και η επιδείνωση του περιβάλλοντος οδήγησαν επιπλέον στο να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να διατηρηθεί η ανάπτυξη πάνω σε μια νέα βάση, την πράσινη οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Με τον όρο “Πράσινη Οικονοµία” (eco – industry ή green economy) εννοούμε όλες τις δραστηριότητες που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για τη µέτρηση, την πρόληψη, τον περιορισµό, την ελαχιστοποίηση και διόρθωση της περιβαλλοντικής ζηµιάς στο νερό, στον αέρα και στο έδαφος, καθώς και τα προβλήµατα σχετικά µε τα απόβλητα, το θόρυβο και τα οικοσυστήµατα (ορισµός ΟΟΣΑ/ Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) το 1999).

Αυτή η εξέλιξη θα επιφέρει αναπόφευκτα αλλαγές στον τομέα των επαγγελμάτων και της απασχόλησης, αφού θα απαιτηθούν νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε το περιβάλλον και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας θα συµβάλλουν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητάς του, με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, πόρων και νερού, απεξάρτηση της οικονοµίας από τις ορυκτές µορφές ενέργειας (εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), µείωση των εκποµπών αερίων, ελαχιστοποίηση ή αποφυγή δηµιουργίας όλων των µορφών αποβλήτων με την ανακύκλωση απορριμάτων και την παραγωγή ενέργειας από αυτά. [6]

Όλη η αυτή η αλλαγή θα σηματοδοτήσει μια νέα παλέτα απαχόλησης κι ευκαιριών. Με αυτό το σκεπτικό διασυνδέσαμε το πρόγραμμα μας και με την Αγωγή Σταδιοδρομίας, καλώντας σήμερα την κα. Κατσιγιάννη Ευγενία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμου (ΚΕΣΥΠ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας για μια παρουσίαση.

Απ. Γατής

Σημ.: Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Euroguidance είχε διοργανώσει στις 15/11/2012 στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα «Τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες». Το πλήρες κείμενο της Μελέτης της με τίτλο: «Τα Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες» μπορείτε να το δείτε ή να το «κατεβάσετε» εδώ. (ΠΗΓΗ: http://www.eoppep.gr via sep4u.gr)

[1]  Βλ. https://3gymlamiasthinkgreen.wordpress.com/2016/01/16/216/

[2] http://www.die-wetterversicherung.de/klimamigration-die-neue-voelkerwanderung/

[3] Οι οικονομικές παρενέργειες της καταστροφής του περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία Αλεβιζάκης Γ. Γαληνός Α., Δασκαλάκη Γ., ΑΤΕΙ Κρήτης. Ρέθυμνο (2011: 9) στο http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse2/sdo/log/2012/AlevizakisGiannis,GalinosAndreas,DaskalakiGeorgia/attached-document-1328783882-734433-27738/Alevizakis_Galinos_Daskalaki2012.pdf (προσπέλαση 18/1/2016)

[4] http://www.wwf.gr/images/pdfs/odikos_xartis.pdf

[5] http://www.kathimerini.gr/783022/opinion/epikairothta/politikh/klimatikh-allagh-kai-eykairies-gia-prasinh-anapty3h

[6] http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/6604/STAMPOULIS_DXIOTITES.pdf