Περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των πράσινων επαγγελμάτων

στις

Ο συνάδελφος καθηγητής Τεχνολογίας του σχολείου μας κ. Πλάκας Ηλίας (Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.) και ο κ. Παπίστας Φώτιος ανέλυσαν στους μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας την «αλυσίδα» Περιβάλλον – Οικονομία, Πράσινη Ανάπτυξη-Πράσινα επαγγέλματα. Σκοπός ήταν α) να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων και β) μέσα από μια ευρύτερη θεώρηση, που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία, στατιστικά διαγράμματα και σε πληροφοριακό υλικό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να ενημερωθούν οι μαθητές στα πλαίσια της διασύνδεσης του προγράμματος με τον τομέα του Σ.Ε.Π. για την μέχρι τώρα πορεία του νέου πεδίου της Οικονομίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Κυρίως δε να γίνει κατανοητό ότι το περιβάλλον είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας που διαμορφώνει την οικονομική προοπτική και την παραγωγή αποτελεσμάτων. Στο σημείο αυτό έκανε παρέμβαση ο υπεύθυνος του προγράμματος κ. Γατής Απόστολος, ο οποίος παρουσίασε αποσπάσματα Οικονομικών Εκθέσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Κοινό σημείο όλων των επίσημων εκθέσεων ήταν η ιστορική αναδρομή για την κλιματική αλλαγή -όπως αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί στους μαθητές στην εισαγωγική φάση του προγράμματος- και το πως οι αλλαγές αυτές επέδρασαν κι επιδρούν καταλυτικά ακόμα και σήμερα. Κατόπιν οι μαθητές ασχολήθηκαν επί τόπου με φύλλα εργασίας που τους διανεμηθηκαν.

Advertisements